Stavební dozor na vaší stavbě

Svěřte svou životní investici do odborných rukou. Můžete se spoléhat na náhodu, ale pouze s kvalitním stavebním dozorem získáte skutečnou jistotu, že to dobře dopadne.

Během dozoru budete mít kompletní přehled o stavu stavby díky aplikaci Stavario, která byla vyvinuta na základě mých zkušeností ve stavebnictví.

Stavební dozor

Stavba je bezpochyby stresující proces. Často začne pozdě, dílčí potíže v jejím průběhu narůstají a postupně přibývají vícepráce. Musíte slepě věřit řemeslníkům, že např. taková kanalizace má správný spád. Šidí se na materiálu i počtu odpracovaných hodin. Když přijedete stavbu zkontrolovat, zjistíte, že se za týden nepohnula ani cihla, ale faktura říká něco jiného – postupně se roztáčí nezastavitelný kolos přesvědčování „kdo je za to zodpovědný“.

Osobně se vám postarám o odborné vedení provádění stavby. Dohlídnu na to, aby bylo stavněno dle platných norem, předpisů a na základě projektové dokumentace. Zkontroluji práce na stavbě na základě dlouhodobých plnění, zkoordinuji práci vícero zhotovitelů, povedu on-line stavební deník systému Stavario a odsouhlasím zhotoviteli průběžné, věcné i finanční plnění dle položkového rozpočtu.

Stavební dozor – TV pořad Fachmani

Jsem jedním z moderátorů TV pořadu FACHMANI, kde dozoruji celou rekonstrukci, kterou realizuje firma Stav-idea. Mojí rolí je pohlídat, aby stavba probíhala bez problému, dodržovali se rozpočty a zároveň byl také oporou a rádcem pro investora, který má otázky a neví jak je zodpovědět.

Celou tuto rekonstrukci hlídám skrze online stavební deník, kde má investor dokonalý a hlavně aktuální přehled, co se na stavbě děje.

 

Kontakt

Josef Beneš - průkopník digitalizace ve stavebnictví a zakladatel aplikace Stavario.

Sociální sítě: